മഴമരം പെയ്യുമ്പോള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അജി രാജന്‍
പ്രണയത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും കവിതകളുടെ സമാഹാരം
₹70.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637901
Ist
64
2018
-
-
MALAYALAM
പെയ്‌തൊഴിയാത്ത പ്രണയത്തിന്റെ നനുത്ത സ്പര്‍ശങ്ങളാണ് ഈ കവിതകള്‍. ഇവിടെ കവിത സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായ അതിജീവനത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. പ്രണയവും പ്രകൃതിയും കൈ കോര്‍ത്തു പിടിച്ചു നടന്നുപോകുന്ന വഴിത്താരകളിലാണ് ഈ കവിതകള്‍ പൂത്തു നില്ക്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മഴമരം പെയ്യുമ്പോള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്