കലുഷിതമായ കാലം  ഒരു ചരിത്രകാരൻ്റെ  ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍

കലുഷിതമായ കാലം ഒരു ചരിത്രകാരൻ്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍

ചുവന്ന മണ്ണും നടന്ന പാതകളും

ചുവന്ന മണ്ണും നടന്ന പാതകളും

മയൂരശിഖജീവിതം അനുഭവം അറിവ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. എം എസ് വല്യത്താന്‍, വി ഡി ശെല്‍വരാജ്‌
ഡോ. എം എസ് വല്യത്താന്റെ ജീവിതവും അറിവും അനുഭവവും
₹230.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9390301539
1st
176
2021
Biography
Stories
MALAYALAM
ഡോ. എം എസ് വല്യത്താൻ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ചിത്രയുടെ സ്ഥാപകഡയറക്ടറായിരിക്കെ കൃത്രിമ ഹൃദയവാല്‍വ് വികസിപ്പിക്കാന്‍ നേതൃത്വം നല്കിയത് മുതല്‍ ഇപ്പോള്‍ നാഷണല്‍ റിസര്‍ച്ച് പ്രൊഫസറായി മണിപ്പാല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ ആയുര്‍വേദിക് ബയോളജി എന്ന നവശാസ്ത്രശാഖയിലെ ഗവേഷണംവരെ പിന്നിടുന്ന വല്യത്താന്റെ അറിവുതേടിയുള്ള ജീവിതയാത്രയുടെ ആഴവും പരപ്പും വെളിവാക്കുന്ന കൃതിയാണ് മയൂരശിഖ
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മയൂരശിഖജീവിതം അനുഭവം അറിവ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!