ഹൃദയാക്ഷരങ്ങള്‍

ഹൃദയാക്ഷരങ്ങള്‍

പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര്‍

പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര്‍

മാതുമുത്തശ്ശിയും കുട്ടികളും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എസ് ഡി ചുള്ളിമാനൂര്‍
മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും വനം കൊള്ളയ്ക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിനും എതിരെ പ്രതികരിക്കുവാന്‍ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന കഥകള്‍. കുട്ടികള്‍ക്ക് വിജ്ഞാനവും വിനോദവും പകര്‍ന്നുനല്കുന്ന കൃതി.
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131341
1st
80
2023
Children’s Literature
-
MALAYALAM
മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും വനം കൊള്ളയ്ക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിനും എതിരെ പ്രതികരിക്കുവാന്‍ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന കഥകള്‍. കുട്ടികള്‍ക്ക് വിജ്ഞാനവും വിനോദവും പകര്‍ന്നുനല്കുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാതുമുത്തശ്ശിയും കുട്ടികളും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്