100 മോഡേണ്‍ പാചകക്കുറിപ്പുകള്‍

100 മോഡേണ്‍ പാചകക്കുറിപ്പുകള്‍

പ്രണയത്തിൻ്റെ ഋതുഭേദങ്ങള്‍

പ്രണയത്തിൻ്റെ ഋതുഭേദങ്ങള്‍

മാര്‍ക്‌സിസവും മാധ്യമപഠനവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മൈക്ക് വെയ്ന്‍
₹350.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789385018794
Ist
-
2015
-
-
Malayalam
ഇന്റര്‍നെറ്റ്, ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യ, ടെലിവിഷന്‍, അച്ചടിമാധ്യമങ്ങള്‍, സിനിമ, ഡോക്യുമെന്ററി തുടങ്ങി മാധ്യമങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തവും വിപുലവുമായ മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. മാധ്യമത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് ര്‍ക്‌സിസത്തെ ചേര്‍ത്തുവയ്ക്കുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാര്‍ക്‌സിസവും മാധ്യമപഠനവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്