ജനങ്ങളുടെ മാര്‍ക്‌സ്‌

ജനങ്ങളുടെ മാര്‍ക്‌സ്‌

മാര്‍ക്‌സിസവും മാധ്യമപഠനവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മൈക്ക് വെയ്ന്‍
സാധാരണ വില ₹350.00 പ്രത്യേക വില ₹315.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9385018794
Ist
-
2015
-
-
Malayalam
ഇന്റര്‍നെറ്റ്, ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യ, ടെലിവിഷന്‍, അച്ചടിമാധ്യമങ്ങള്‍, സിനിമ, ഡോക്യുമെന്ററി തുടങ്ങി മാധ്യമങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തവും വിപുലവുമായ മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. മാധ്യമത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് ര്‍ക്‌സിസത്തെ ചേര്‍ത്തുവയ്ക്കുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാര്‍ക്‌സിസവും മാധ്യമപഠനവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്