മാർക്സിസം ഒരു മുഖവുര

മാർക്സിസം ഒരു മുഖവുര

മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും

മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും

മാര്‍ക്‌സിസവും ബുദ്ധിജീവികളും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ കെ കൃഷ്ണകുമാർ
മാർക്സിസവും ബുദ്ധിജീവികളും
₹80.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382328032
2nd
112
2012
-
K K Krishakumar
MALAYALAM
കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ്, ലെനിന്‍, മൗ സെ ദോങ്, ഹാരിപോളിറ്റ്, ഹെര്‍മന്‍ ലെവി, അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി, ഐന്‍സ്റ്റീന്‍, ജോര്‍ജ് തോംസണ്‍, ആര്‍നോള്‍ഡ് കെറ്റില്‍ എന്നിവരുടെ കുറിപ്പികൾ അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം .
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാര്‍ക്‌സിസവും ബുദ്ധിജീവികളും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!