ആനന്ദപ്പാത്തുവിന്റെ പ്രസംഗങ്ങള്‍

ആനന്ദപ്പാത്തുവിന്റെ പ്രസംഗങ്ങള്‍

ഡോ. വേലുക്കുട്ടി അരയന്‍

ഡോ. വേലുക്കുട്ടി അരയന്‍

മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ മാധുര്യം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ടി കെ ഹംസ
₹85.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9385018466
Ist
96
2014
Study
-
Malayalam
മലയാളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക പാരമ്പര്യത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ചരിത്രവും, അതിന്റെ സൗന്ദര്യ സവിശേഷതകളും പഠനവിധേയമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥംഎസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്ട് അവാര്‍ഡ് നേടിയ കൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ മാധുര്യം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!