മനുഷ്യരാശിയുടെ കഥ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഹെന്റിക് വില്യം വാന്‍ ലൂണ്‍
സാധാരണ വില ₹690.00 പ്രത്യേക വില ₹620.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385045134
4th
520
2015
History
C P ABOOBACKER
Malayalam
ചരിത്രത്തെ അതിന്റെ ആഖ്യാനചാരുത ഒട്ടും ചോര്‍ന്നുപോകാതെ മുത്തച്ഛന്‍ കുട്ടികളോടെന്നപോലെ പകര്‍ന്നു നല്കുകയാണ് വാന്‍ ലൂണ്‍ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ. ലോകം ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച വിഖ്യാത കൃതിടീേൃ്യ ീള ങമിസശിറ ആദ്യമായി മലയാളത്തില്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മനുഷ്യരാശിയുടെ കഥ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്