ഫൈവ് ടൗണ്‍സിലെ അന്ന

ഫൈവ് ടൗണ്‍സിലെ അന്ന

മഹാനായ ഗാറ്റ്‌സ്ബി

മഹാനായ ഗാറ്റ്‌സ്ബി

മനുഷ്യമൃഗങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എമിലി സോള
പ്രഭ ആർ ചാറ്റർജി വിവർത്തനം ചെയ്ത എമിലി സോല ലാ ബീറ്റ് ഹുമൈന്റെ വേൾഡ് ക്ലാസിക്, സാമൂഹിക തിന്മകൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.
സാധാരണ വില ₹430.00 പ്രത്യേക വില ₹389.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386364340
Ist
352
2017
World-Classic
പ്രഭാ ആര്‍ ചാറ്റര്‍ജി
MALAYALAM
മനസ്സിന്റെ അഗാധതലങ്ങളെ അനേ്വഷിച്ചു പോകുന്ന ഈ നോവല്‍ എമിലി സോളയുടെ വിഖ്യാതകൃതിയാണ്. അക്രമവാസനയും തിന്മയും മനുഷ്യമനസ്സിനെ മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ നോവലിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നു
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മനുഷ്യമൃഗങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്