മഞ്ഞക്കുട ചൂടിയ പെണ്‍കുട്ടി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഉദയപ്രകാശ്‌
ഉദയപ്രകാശ് എന്ന പ്രശസ്ത ഹിന്ദി നോവലിസ്റ്റിന്റെ പീലി ഛത്രിവാലി ലഡ്ക്കി എന്ന നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ഈ കൃതി. ഡോ. എന്‍ എം സണ്ണി
സാധാരണ വില ₹210.00 പ്രത്യേക വില ₹189.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753181
1st
168
july 2022
Novel
ഡോ. എന്‍ എം സണ്ണി
MALAYALAM
ഇന്ത്യയിലെ കാമ്പസുകള്‍ അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കാമ്പസുകള്‍ അടക്കിവാണിരുന്ന സവര്‍ണ്ണാധിപത്യത്തിന്റെ പൂതലിച്ച ഇടങ്ങളിലേക്ക് മണ്ണിന്റെ ചൂടും ചൂരുമുള്ള പുതിയ മനുഷ്യര്‍ കടന്നുവരുന്നു. അടിമത്തത്തിന്റെ നുകങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി തഴമ്പിച്ച ചുമലുകളുമായല്ല ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച മുഷ്ടികളുമായാണ് അവര്‍ എത്തിയത്. പരമ്പരാഗതമായ മൂല്യവ്യവസ്ഥയെ അവര്‍ ചോദ്യം ചെയ്തുതുടങ്ങി. വരേണ്യമെന്നു കരുതിയ വിജ്ഞാനമുറികളില്‍ ജനാധിപത്യക്കാറ്റുവീശി. ജെ എന്‍ യു പോലെ ഹൈദ്രാബാദ് കേന്ദ്ര സര്‍വ്വകലാശാലപോലെ തിളച്ചുമറിയുന്ന ആ കാമ്പസിലേക്കാണ് മഞ്ഞക്കുടചൂടിയ പെണ്‍കുട്ടി കടന്നുവരുന്നത്. പ്രണയത്തിന്റെയും കരുത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി സമകാലിക ഇന്ത്യയില്‍ മാറ്റത്തിന്റെ കാഹളം മുഴക്കിയെത്തുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ നോവല്‍ മിഴികള്‍ തുറക്കുന്നു. ഉദയപ്രകാശ് എന്ന പ്രശസ്ത ഹിന്ദി നോവലിസ്റ്റിന്റെ പീലി ഛത്രിവാലി ലഡ്ക്കി എന്ന നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ഈ കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മഞ്ഞക്കുട ചൂടിയ പെണ്‍കുട്ടി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!