പുസ്തകക്കൂട്ട്‌

പുസ്തകക്കൂട്ട്‌

മാര്‍ക്‌സും
 മാര്‍പാപ്പയും

മാര്‍ക്‌സും മാര്‍പാപ്പയും

മലയാള കവികളും കവിതകളും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ചേപ്പാട് ഭാസ്‌കരന്‍ നായര്‍
കവികളുടെ സാഹിത്യ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ചെറുശ്ശേരിയിൽ തുടങ്ങി കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണനിൽ അവസാനിക്കുന്നു.
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹117.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637116
3rd
104
2018
Study
-
MALAYALAM
ചെറുശ്ശേരി, എഴുത്തച്ഛന്‍ മുതല്‍ കുമാരനാശാന്‍, ഉള്ളൂര്‍, വള്ളത്തോള്‍ തുടങ്ങി ഇടപ്പള്ളി, ചങ്ങമ്പുഴ, പി കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായര്‍ എന്നിവരിലൂടെ അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍, കടമ്മനിട്ട എന്നിവരില്‍ എത്തിനില്ക്കുന്ന കാവ്യാന്വേഷണങ്ങള്‍. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവികളെയും കവിതകളെയും അടുത്തറിയാന്‍ ഉപകരിക്കുന്ന കൃതി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഒരു റഫറന്‍സ് പുസ്തകം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മലയാള കവികളും കവിതകളും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്