ലളിതം മലയാളം

ലളിതം മലയാളം

മലയാള നാടക വിജ്ഞാനകോശം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വട്ടപ്പറമ്പില്‍ പീതാംബരന്‍
നാടകസംബന്ധമായ ഏറ്റവും മികച്ച ഗ്രന്ഥത്തിന് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാര്‍ഡു ലഭിച്ച കൃതി.നാടകസങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍, ചരിത്രം, സംഗീതം, നൃത്തരൂപങ്ങള്‍, പരമ്പരാഗത അനുഷ്ഠാനകലകള്‍, ലോകനാടകവേദി, നാടകസമിതികള്‍, തിയറ്ററുകള്‍ നാടകപ്രതിഭകള്‍ തുടങ്ങി വിഭിന്ന വിഷയങ്ങള്‍ ഏറ്റവും ആധികാരികമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ പ്രഥമ നാടകവിജ്ഞാനകോശം.
₹720.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808053
2nd
-
2019
Drama
-
MALAYALAM
നാടകസങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍, ചരിത്രം, സംഗീതം, നൃത്തരൂപങ്ങള്‍, പരമ്പരാഗത അനുഷ്ഠാനകലകള്‍, ലോകനാടകവേദി, നാടകസമിതികള്‍, തിയറ്ററുകള്‍ നാടകപ്രതിഭകള്‍ തുടങ്ങി വിഭിന്ന വിഷയങ്ങള്‍ ഏറ്റവും ആധികാരികമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ പ്രഥമ നാടകവിജ്ഞാനകോശം. ഒരു സാഹിത്യരൂപമെന്ന നിലയിലും അരങ്ങിലെ ദൃശ്യകലാരൂപമെന്ന നിലയിലും നാടകത്തെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. നാടകസംബന്ധമായ ഏറ്റവും മികച്ച ഗ്രന്ഥത്തിന് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാര്‍ഡു ലഭിച്ച കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മലയാള നാടക വിജ്ഞാനകോശം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!