പ്രണയത്തിൻ്റെ പാര്‍പ്പുകള്‍

പ്രണയത്തിൻ്റെ പാര്‍പ്പുകള്‍

പ്രണയവും പ്രക്ഷോഭവും

പ്രണയവും പ്രക്ഷോഭവും

ലെസ്‌ബോസ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അനില്‍കുമാര്‍ കെ എസ് , ഡോ. രശ്മി ജി
മാധവിക്കുട്ടിസ്ത്രീ സ്വവര്‍ഗ്ഗാനുരാഗത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി ചെറുകഥകള്‍ എഴുതപ്പെട്ടു. അവയുടെ സമാഹാരമാണ് ലെസ്‌ബോസ് എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.
സാധാരണ വില ₹270.00 പ്രത്യേക വില ₹240.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637208
2nd
248
2019
-
-
MALAYALAM
സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നാല്‍ ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിയാണ്. സ്ത്രീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള അനുരാഗം അസംബന്ധമെന്നു ഗണിച്ചിരുന്നൊരു കാലമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. ലൈംഗികതയിലെ ഭിന്നാഭിരുചികളെ ജനാധിപത്യപരമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടത് പരിഷ്‌കൃത സമൂഹങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ലെസ്‌ബോസ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!