സമര്‍പ്പണ്‍

സമര്‍പ്പണ്‍

ജ‍‍ര്‍മ്മന്‍ ദിനങ്ങള്‍

ജ‍‍ര്‍മ്മന്‍ ദിനങ്ങള്‍

ലെനിന്‍ ലെനിനിസം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വേണുഗോപാലന്‍ കെ എ
ചൂഷണരഹിതമായ ഭാവി സമൂഹം കുറ്റമറ്റവിധം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ സ്വയം വിമർശനപരമായ പരിശോധന അനിവാര്യമാണ്. അതിന് പ്രചോദനമാകും ഈ ലഘുകൃതി - അവതാരികയിൽ എം എ ബേബി.
₹230.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788197006388
1st
136
2024
Politics
-
Malayalam
ചൂഷണരഹിതമായ ഭാവി സമൂഹം കുറ്റമറ്റവിധം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ സ്വയം വിമർശനപരമായ പരിശോധന അനിവാര്യമാണ്. അതിന് പ്രചോദനമാകും ഈ ലഘുകൃതി - അവതാരികയിൽ എം എ ബേബി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ലെനിന്‍ ലെനിനിസം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്