ലെഫ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി പി ഹമീദ്
നര്‍മ്മത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞ സാംസ്‌കാരിക വിമര്‍ശനത്തിന്റെ കഥാമാതൃകകള്‍ ശരിതെറ്റുകളുടെയും ഔചിത്യാനൗചിത്യങ്ങളുടെയും വാര്‍പ്പുമാതൃകകള്‍ ധിക്കരിക്കുന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യരചനകള്‍ NB : പതിപ്പ് മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് വിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാം
₹45.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126201792
1st
72
2008
വിമര്‍ശനഹാസ്യം
-
Malayalam
നര്‍മ്മത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞ സാംസ്‌കാരിക വിമര്‍ശനത്തിന്റെ കഥാമാതൃകകള്‍ ശരിതെറ്റുകളുടെയും ഔചിത്യാനൗചിത്യങ്ങളുടെയും വാര്‍പ്പുമാതൃകകള്‍ ധിക്കരിക്കുന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യരചനകള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ലെഫ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്