വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ സ്ത്രീപ്രതിഭകള്‍

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ സ്ത്രീപ്രതിഭകള്‍

കോടിയേരിഎന്ന രാഷ്ട്രീയ മനുഷ്യന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. പി എസ് ശ്രീകല
കണ്ണൂരിലെ എണ്ണമറ്റ ഉജ്ജ്വല രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടം ജന്മമേകിയ മഹാരഥന്മാരുടെ നിരയിലെ സമകാലിക കണ്ണിയായി വേണം സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെയും നാം അടയാളപ്പെടുത്താന്‍. കേരളീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും സൗമ്യവും ദീപ്തവുമായ ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ജീവിത പരിസരങ്ങളെയും അത് രൂപപ്പെടുത്തിയ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെയും ലളിതമായി അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകം.
₹220.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301997
1st
176
2022
-
-
MALAYALAM
കൊളോണിയല്‍ ഭരണകൂടത്തിനും ജന്മിത്വ ചൂഷണത്തിനുമെതിരെ നടന്ന തീക്ഷ്ണ പോരാട്ടങ്ങളില്‍ ഉരുകി ഉറച്ചതാണ് കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയം. കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് എക്കാലവും ആവേശം പകരുന്നതാണ് കണ്ണൂരിന്റെയും ഉത്തര മലബാറിന്റെയും ധീര ചരിത്രം. എണ്ണമറ്റ ഉജ്ജ്വല രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടം ജന്മമേകിയതിനും കാരണം ഇത് തന്നെയാകും. ആ മഹാരഥന്മാരുടെ നിരയിലെ സമകാലിക കണ്ണിയായി വേണം സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെയും നാം അടയാളപ്പെടുത്താന്‍. കേരളീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും സൗമ്യവും ദീപ്തവുമായ ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ജീവിത പരിസരങ്ങളെയും അത് രൂപപ്പെടുത്തിയ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെയും ലളിതമായി അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കോടിയേരിഎന്ന രാഷ്ട്രീയ മനുഷ്യന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്