കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. പി എഫ് ഗോപകുമാര്‍
കേരള നവോത്ഥാന നായകരുടെ ജീവിതവും പോരാട്ടവും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥം. വൈകുണ്ഠസ്വാമികള്‍ മുതല്‍ വക്കം അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍ മൗലവി വരെയുള്ള നവോത്ഥാന പ്രതിഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥം.
സാധാരണ വില ₹400.00 പ്രത്യേക വില ₹360.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842762
3rd
328
2022
Study
-
MALAYALAM
കേരള നവോത്ഥാന നായകരുടെ ജീവിതവും പോരാട്ടവും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥം. വൈകുണ്ഠസ്വാമികള്‍ മുതല്‍ വക്കം അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍ മൗലവി വരെയുള്ള നവോത്ഥാന പ്രതിഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥം. നവോത്ഥാനത്തെയും അതിലെ വ്യത്യസ്ത ധാരകളെയും ആഴത്തില്‍ പരിചയപ്പെടാനും അത് കൊളുത്തിവെച്ച ആധുനികീകരണത്തിന്റെ ചിന്തകളെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിനും ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായ കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്