എന്തുകൊണ്ട് കെ റെയിൽ  രണ്ടാം പതിപ്പ്

എന്തുകൊണ്ട് കെ റെയിൽ രണ്ടാം പതിപ്പ്

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം

കേരളംമലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
മലയാളിയുടെ മാതൃഭാഷ ഒപ്പം സാംസ്കാരികവും ഒപ്പം വ്യക്തിത്വവും സ്വത്വബോധം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണ വില ₹430.00 പ്രത്യേക വില ₹387.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385045776
13th
352
2022
Politics
MALAYALAM
മലയാളിയുടെ ഭാഷാപരവും സാംസ്‌കാരികവുമായ വ്യക്തിത്വത്തിനും സ്വത്വബോധത്തിനും നാവുനല്‍കിയ അനുപമ ക്ലാസിക് ചരിത്രരചനയുടെ മാര്‍ക്‌സിയന്‍ രീതി ശാസ്ത്രം മലയാളത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയ കൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കേരളംമലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!