കറുത്ത കവിത

അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍, കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്‍ കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകളുടെ ഓജസ്സുറ്റ പരിഭാഷ.
₹240.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126207268
2nd
192
2022
Poems
അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍ , കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്‍ ,കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള
MALAYALAM
സ്ഫടികശലാകകള്‍ ചിതറുന്ന വിശ്വവിശ്രുതകവിതകളാണ് പ്രശസ്തകവി സച്ചിദാനന്ദന്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്. അധ്വാനത്തിന്റെയും പ്രതിരോധത്തിന്റെയും ഒടുങ്ങാത്ത കലാപവീര്യത്തിന്റെയും അദമ്യമായ ഇച്ഛാശക്തികളുടെയും സമുദ്രഗര്‍ത്തങ്ങളേക്കാള്‍ അഗാധമായ സ്‌നേഹത്തിന്റെയും നിറവാര്‍ന്ന മാസ്മരിക പ്രപഞ്ചം തുറന്നിടുന്ന കൃതി. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍, കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്‍ കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകളുടെ ഓജസ്സുറ്റ പരിഭാഷ. എഡിറ്റര്‍ സച്ചിദാനന്ദന്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കറുത്ത കവിത
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്