ആത്മകഥ EMS

ആത്മകഥ EMS

മൃത്യുഞ്ജയന്‍

മൃത്യുഞ്ജയന്‍

കര്‍മ്മപരമ്പരയിലെ കണ്ണികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡി മനോജ്
അന്തരിച്ച സാഹിത്യ ജേതാവ് ഒ വി വിജയൻ എഴുതിയ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന നോവലിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പഠനം
സാധാരണ വില ₹600.00 പ്രത്യേക വില ₹540.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637543
Ist
381
2017
Study
-
MALAYALAM
ഒ വി വിജയന്റെ ഖസാക്ക് എന്ന സാങ്കല്പിക ഗ്രാമത്തിന്റെ മൂലഗ്രാമമായ തസ്രാക് എന്ന പാലക്കാടന്‍ ഉള്‍ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഡി മനോജ് നടത്തിയ യാത്രകളില്‍ എടുത്ത മൂവായിരത്തിലേറെ ചിത്രങ്ങളില്‍നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രഥമമായ ഉള്ളടക്കം. ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പഠനമാണ് മനോജ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൗഢവും വേറിട്ടതുമായ ഈ പുസ്തകം അഭിമാനത്തോടെ ഞങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കര്‍മ്മപരമ്പരയിലെ കണ്ണികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്