ജെയിന്‍ ഐര്‍

ജെയിന്‍ ഐര്‍

എന്റെ ജീവിതം ഫിദല്‍ കാസ്‌ട്രോ

എന്റെ ജീവിതം ഫിദല്‍ കാസ്‌ട്രോ

കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് ജീവചരിത്രം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഹൈന്റിച്ച് ഗെംകോവ്‌
ദാര്‍ശനികരുടെ ദാര്‍ശനികനും വിപ്ലവകാരികളുടെ വിപ്ലവകാരിയുമായ കാള്‍ മാര്‍ക്‌സിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ ജീവിതം
സാധാരണ വില ₹370.00 പ്രത്യേക വില ₹333.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126208050
4th
392
2018
-
V Aravindakshan P Govindapillai KEK Namboothiri MP Parameswaran
MALAYALAM
ദാര്‍ശനികരുടെ ദാര്‍ശനികനും വിപ്ലവകാരികളുടെ വിപ്ലവകാരിയുമായ കാള്‍ മാര്‍ക്‌സിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ ജീവിതം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് ജീവചരിത്രം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്