ഭരണഘടനയുടെ കാവലാള്‍ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍

ഭരണഘടനയുടെ കാവലാള്‍ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍

ലെനിന്റെ ജീവിതം

ലെനിന്റെ ജീവിതം

കനല്‍ മനുഷ്യര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് നജിം കൊച്ചുകലുങ്ക്‌
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളില്‍നിന്നും ഗള്‍ഫ് എന്ന തൊഴില്‍ സാഗരത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുന്ന മനുഷ്യ രുടെ പിടച്ചിലുകളാണ് നജിം കൊച്ചുകലുങ്ക് ഇവിടെ കോറിയിടുന്നത്. വേറൊരു ലോകം, വേറെ മനുഷ്യര്‍. എന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ അകക്കടലുകളില്‍ ഇരമ്പിയാര്‍ ക്കുന്നത് ഒരേ ജീവിതത്തിരകളാണെന്ന് ഈ പുസ്തകം നമ്മെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു വിങ്ങലോടെ മാത്രമേ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുതീര്‍ക്കാനാകൂ.
₹110.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842854
1st
112
2018
അനുഭവങ്ങളുടെ പരദേശി ആഖ്യാനങ്ങള്‍
-
MALAYALAM
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളില്‍നിന്നും ഗള്‍ഫ് എന്ന തൊഴില്‍ സാഗരത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുന്ന മനുഷ്യ രുടെ പിടച്ചിലുകളാണ് നജിം കൊച്ചുകലുങ്ക് ഇവിടെ കോറിയിടുന്നത്. വേറൊരു ലോകം, വേറെ മനുഷ്യര്‍. എന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ അകക്കടലുകളില്‍ ഇരമ്പിയാര്‍ ക്കുന്നത് ഒരേ ജീവിതത്തിരകളാണെന്ന് ഈ പുസ്തകം നമ്മെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു വിങ്ങലോടെ മാത്രമേ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുതീര്‍ക്കാനാകൂ.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കനല്‍ മനുഷ്യര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്