ആന്‍മേരിയുടെ ചായക്കൂട്ടുകള്‍

ആന്‍മേരിയുടെ ചായക്കൂട്ടുകള്‍

അലിഗയിലെ കലാപം

അലിഗയിലെ കലാപം

കമല്‍ഹാസന്‍ അഭിനയിക്കാതെ പോയ ഒരു സിനിമ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂര്‍
കോവിഡ് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ കടുത്തകാലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യാവസ്ഥയാണ് കമല്‍ഹാസന്‍ അഭിനയിക്കാതെ പോയ ഒരു സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമേയം. കര്‍മ്മോത്സുകതയുടെ ഒരു കാലം പെട്ടെന്ന് നിശ്ചലമാവുമ്പോഴുള്ള നിസ്സഹായത കമല്‍ എന്ന മഹാനടന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ നോക്കിക്കാണാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണിവിടെ...
സാധാരണ വില ₹250.00 പ്രത്യേക വില ₹225.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789393468383
1st
200
2022
Novellets
-
MALAYALAM
കോവിഡ് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ കടുത്തകാലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യാവസ്ഥയാണ് കമല്‍ഹാസന്‍ അഭിനയിക്കാതെ പോയ ഒരു സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമേയം. കര്‍മ്മോത്സുകതയുടെ ഒരു കാലം പെട്ടെന്ന് നിശ്ചലമാവുമ്പോഴുള്ള നിസ്സഹായത കമല്‍ എന്ന മഹാനടന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ നോക്കിക്കാണാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണിവിടെ...
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കമല്‍ഹാസന്‍ അഭിനയിക്കാതെ പോയ ഒരു സിനിമ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!