കാലം പെറ്റ കണ്ണുകള്‍

കാലം പെറ്റ കണ്ണുകള്‍

മയില്‍പ്പീലി സ്പര്‍ശം

മയില്‍പ്പീലി സ്പര്‍ശം

കള്ളപ്പണവേട്ട മിഥ്യയും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ.ടി എം തോമസ് ഐസക്
കള്ളപ്പണവും കള്ളനോട്ടും തടയാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് പഠനം
₹90.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364197
3rd
96
2017
-
-
MALAYALAM
നാണയ നിരോധനം രാജ്യത്തെ ജനജീവിതത്തെയാകെ തകിടം മറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇരുട്ടടിയുടെ ദുരിതങ്ങള്‍ നേരിടാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും ജനങ്ങളും കൂടുതല്‍ മുന്‍കരുതലുകളെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കള്ളപ്പണവേട്ട മിഥ്യയും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്