പാര്‍ട്ടി പിറന്ന വഴികള്‍

പാര്‍ട്ടി പിറന്ന വഴികള്‍

കുട്ടികളുടെ നായനാര്‍

കുട്ടികളുടെ നായനാര്‍

കല്‍ബുര്‍ഗി സാഹിത്യത്തിലെ രക്തസാക്ഷി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
ആശയപരമായ ഭിന്നത ശാരീരികമായ പകപോക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നത് സംസ്‌കാരത്തിന്റെ അപചയമാകുന്നു. വിമര്‍ശനത്തിന്റെ വാള്‍ പതിയേണ്ടത് കൃതിയുടെ മേല്‍ ആയിരിക്കണം എഴുത്തുകാരന്റെ കഴുത്തിലാവരുതെന്നും പ്രസ്താവിച്ച കാള്‍ മാര്‍ക്‌സിനെ ഓര്‍ക്കുക.
₹130.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385045318
2nd
104
2022
History
MALAYALAM
ആശയപരമായ ഭിന്നത ശാരീരികമായ പകപോക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നത് സംസ്‌കാരത്തിന്റെ അപചയമാകുന്നു. വിമര്‍ശനത്തിന്റെ വാള്‍ പതിയേണ്ടത് കൃതിയുടെ മേല്‍ ആയിരിക്കണം എഴുത്തുകാരന്റെ കഴുത്തിലാവരുതെന്നും പ്രസ്താവിച്ച കാള്‍ മാര്‍ക്‌സിനെ ഓര്‍ക്കുക.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കല്‍ബുര്‍ഗി സാഹിത്യത്തിലെ രക്തസാക്ഷി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്