പകുത്തറിവ്‌

പകുത്തറിവ്‌

വിരുതന്‍ ശങ്കു

വിരുതന്‍ ശങ്കു

കാലം മറക്കാത്ത കഥകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ ആര്‍ മല്ലിക
കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിനു ശേഷമുള്ള അറുപത് വർഷക്കാലം ഓരോ വർഷവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മലയാളം ചെറുകഥയുടെ ശേഖരം. എഡിറ്റര്‍ കെ ആര്‍ മല്ലിക
₹690.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364210
Ist
576
2017
STORIES
-
MALAYALAM
പല തലമുറകളുടെ പ്രതിനിധികളും പല ഭാവുകത്വഘട്ടങ്ങളെ സ്വാംശീകരിച്ചവരുമായ എഴുത്തുകാരുടെ വൈവിദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ ശ്രേണി സമകാലിക ചെറുകഥയില്‍ സക്രിയമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത തലമുറകളുടെയും വ്യതിരിക്തമായ ഭാവുകത്വങ്ങളുടെയും സങ്കലിതാവസ്ഥയാണ് സമകാലിക മലയാള ചെറുകഥയില്‍ തെളിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നത്. അറുപതോ അറുനൂറോ ആറായിരമോ അല്ല, അതിലേറെ വൈവിദ്ധ്യം പുലര്‍ത്തുന്ന ജീവിതബിന്ദുക്കള്‍ ഈ ആറുപതിറ്റാണ്ടിനിടയില്‍ മലയാളചെറുകഥയില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈവിദ്ധ്യങ്ങളെയെല്ലാം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുകയില്ലെങ്കിലും ഈ ആറുപതിറ്റാണ്ടിനിടയിലുണ്ടായ മലയാളചെറുകഥയുടെ പ്രസക്ത മുഖങ്ങള്‍ മിക്കതിനെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാന്‍ കാലം മറക്കാത്ത കഥകള്‍ക്ക് കഴിയും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കാലം മറക്കാത്ത കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!