കച്ചിലപട്ടണത്തിന്റെ കഥ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സി എം വേണുഗോപാലന്‍
വടക്കന്‍ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക സവിശേഷതകളെ അടുത്തറിഞ്ഞ സി എം വേണുഗോപാലിന്റെ രചനയാണ് കച്ചില പട്ടണത്തിന്റെ കഥ. കച്ചിലപട്ടണമെന്ന ദേശത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ജനജീവിതസംസ്‌കാരത്തിന്റെ ചരിത്ര-വര്‍ത്തമാനകാല അടരുകളെ ഭാവസുന്ദരമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു
സാധാരണ വില ₹210.00 പ്രത്യേക വില ₹189.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301331
2nd
169
2022
Novel
-
MALAYALAm
വടക്കന്‍ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക സവിശേഷതകളെ അടുത്തറിഞ്ഞ സി എം വേണുഗോപാലിന്റെ രചനയാണ് കച്ചില പട്ടണത്തിന്റെ കഥ. കച്ചിലപട്ടണമെന്ന ദേശത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ജനജീവിതസംസ്‌കാരത്തിന്റെ ചരിത്ര-വര്‍ത്തമാനകാല അടരുകളെ ഭാവസുന്ദരമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കച്ചിലപട്ടണത്തിന്റെ കഥ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്