കെ പി ഉദയഭാനു

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ആനി ജോണ്‍സണ്‍
മലയാളിയുടെ സംഗീത സംസ്‌കാരത്തെ ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനിക്കാന്‍ കെ പി ഉഭയഭാനുവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആലാപനത്തിന്റെ അസാധാരണ അനുഭവമാണ് ആ ഗായകന്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്. മലയാള ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൃഹാതുര ഓര്‍മ്മകളില്‍ കെ പി ഉദയഭാനു എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും.
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹117.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485388
1st
112
2019
Navakerala shilpikal
-
MALAYALAM
മലയാളിയുടെ സംഗീത സംസ്‌കാരത്തെ ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനിക്കാന്‍ കെ പി ഉഭയഭാനുവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആലാപനത്തിന്റെ അസാധാരണ അനുഭവമാണ് ആ ഗായകന്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്. മലയാള ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൃഹാതുര ഓര്‍മ്മകളില്‍ കെ പി ഉദയഭാനു എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കെ പി ഉദയഭാനു
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്