ഭൂതവും വര്‍ത്തമാനവും

ഭൂതവും വര്‍ത്തമാനവും

ജെന്നിയുടെ കത്തുകൾ

ജെന്നിയുടെ കത്തുകൾ

കെ പി അപ്പന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രൊഫ. കെ ജയരാജന്‍
മലയാള സാഹിത്യ നിരൂപണരംഗത്ത് തന്റേതായ അടയാളങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച കെ പി അപ്പന്റെ വ്യക്തിജീവിതവും സര്‍ഗ്ഗജീവിതവും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന പുസ്തകം.
₹75.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386112996
1st
80
2016
NAVAKERALASHILPIKAL
-
MALAYALAM
മലയാള സാഹിത്യ നിരൂപണരംഗത്ത് തന്റേതായ അടയാളങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച കെ പി അപ്പന്റെ വ്യക്തിജീവിതവും സര്‍ഗ്ഗജീവിതവും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കെ പി അപ്പന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്