രാവെളിച്ചം

രാവെളിച്ചം

മഹാകവി രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍ കൃതികള്‍

മഹാകവി രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍ കൃതികള്‍

കെ എന്‍ പണിക്കര്‍ ചരിത്രമെന്ന പോര്‍ക്കളം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. പി ജെ വിന്‍സെന്റ
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9387842717
1st
-
2018
-
-
Malayalam
ഒരു ചരിത്രകാരനെന്ന നിലയ്ക്കും ബുദ്ധിജീവി എന്ന നിലയ്ക്കും കെ എന്‍ പണിക്കരുടെ ധൈഷണിക സംഭാവനകള്‍ അക്കാദമിക ലോകത്തും പൊതുസമൂഹത്തിലുമുള്ള ആര്‍ക്കും അവഗണിക്കാനാകില്ല. അധിനിവേശകാല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര വിശ്ലേഷകന്‍ എന്ന നിലയിലാണ് കെ എന്‍ പണിക്കര്‍ പൊതുവില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കെ എന്‍ പണിക്കര്‍ ചരിത്രമെന്ന പോര്‍ക്കളം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്