ജോ എന്ന പെണ്‍കുട്ടി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ലൂയിസ മേ ആല്‍ക്കോട്ട്‌
ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജീവിത സമരത്തിന്റെ കഥ. വിശ്രുത അമേരിക്കന്‍ ക്ലാസിക് രചനയായ ലിറ്റില്‍ വിമനിന്റെ മലയാള മൊഴിമാറ്റം.
₹250.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205486
2nd
184
2021
-
K P SUMATHI
MALAYALAM
അമേരിക്കന്‍ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട നോവല്‍. ജീവനത്തിനും അതിജീവനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജീവിത സമരത്തിന്റെ കഥ. വിശ്രുത അമേരിക്കന്‍ ക്ലാസിക് രചനയായ ലിറ്റില്‍ വിമനിന്റെ മലയാള മൊഴിമാറ്റം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ജോ എന്ന പെണ്‍കുട്ടി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്