ജാതകകഥകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കിളിരൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍
ജാതകകഥകള്‍ വ്യക്തമായ മൂല്യസന്ദേശം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നവയാണ്. കുട്ടികള്‍ രസകരമായി വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം, അവരറിയാതെ സത്യം, നീതി, ദയ, സ്‌നേഹം, ധൈര്യം തുടങ്ങിയ മാനവിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരവബോധം അവരുടെ മനസ്സില്‍ ഊറിക്കൂടുകയും ചെയ്യും.
₹230.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126201457
2nd
184
2022
stories
-
MALAYALAM
ജാതകകഥകള്‍ വ്യക്തമായ മൂല്യസന്ദേശം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നവയാണ്. കുട്ടികള്‍ രസകരമായി വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം, അവരറിയാതെ സത്യം, നീതി, ദയ, സ്‌നേഹം, ധൈര്യം തുടങ്ങിയ മാനവിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരവബോധം അവരുടെ മനസ്സില്‍ ഊറിക്കൂടുകയും ചെയ്യും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ജാതകകഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്