ബോട്ടപകടം

ബോട്ടപകടം

മാഹിം ഖാടിയിലെ കക്കകള്‍

മാഹിം ഖാടിയിലെ കക്കകള്‍

ജയില്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വാസന്തി
വാസന്തിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ നോവലുകളില്‍ ഒന്നാണ് ജയില്‍. നിരവധി തമിഴ് കൃതികള്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പത്മാകൃഷ്ണമൂര്‍ത്തിയാണ് ജയില്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
₹160.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9388485777
1st
-
2019
-
PATHMA KRISHNAMOORTHY
MALAYALAM
തമിഴിലെ പ്രശസ്ത കഥാകാരിയാണ് വാസന്തി. വാസന്തിയുടെ പ്രശസ്തമായ നോവലുകളില്‍ ഒന്നാണ് ജയില്‍. സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് വാസന്തിയുടെ എല്ലാ കഥകളുടെയും പ്രമേയം. ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ കഥാകാരിയുടെ ഈ മികച്ച നോവല്‍ വലിയ തോതില്‍ വായനാ സുഖം നല്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ജയില്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്