ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂമി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രമൂദിയ അനന്തതൂര്‍
1981 ല്‍ ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി
സാധാരണ വില ₹490.00 പ്രത്യേക വില ₹441.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126204878
2nd
408
2021
-
S A Qudsi
MALAYALAM
കൊളോണിയല്‍ അധിനിവേശത്തിനും അപമാനവീകരണത്തിനുമെതിരായി മുഴങ്ങുന്ന നാദങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്തോനേഷ്യന്‍ സാഹിത്യത്തിലെ വിഖ്യാതപ്രതിഭ പ്രമൂദിയ അനന്തതൂറിന്റേത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂമി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്