ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്രയോഗവും സാധ്യതയും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ അന്‍വര്‍ സാദത്ത്‌
ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ ചരിത്രം, വേള്‍ഡ് വൈഡ് വെബ് വെബ്‌സൈറ്റ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ സേര്‍ച്ച് എഞ്ചിനുകള്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ടെലിഫോണ്‍ ബ്ലോഗുകള്‍, ബ്രോഡ്ബാന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ എം എം എസ്, വിക്കിപീഡിയ ഗൂഗിള്‍ എര്‍ത്ത്, കരിയര്‍ സൈറ്റുകള്‍ സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹117.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808336
5th
104
2022
VINJANAVARSHAM
-
MALAYALAM
ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ ചരിത്രം, വേള്‍ഡ് വൈഡ് വെബ് വെബ്‌സൈറ്റ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ സേര്‍ച്ച് എഞ്ചിനുകള്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ടെലിഫോണ്‍ ബ്ലോഗുകള്‍, ബ്രോഡ്ബാന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ എം എം എസ്, വിക്കിപീഡിയ ഗൂഗിള്‍ എര്‍ത്ത്, കരിയര്‍ സൈറ്റുകള്‍ സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്രയോഗവും സാധ്യതയും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്