റഷ്യന്‍ നാടോടിക്കഥകള്‍

റഷ്യന്‍ നാടോടിക്കഥകള്‍

കഥാവർഷം ദേശാഭിമാനി കഥകൾ

കഥാവർഷം ദേശാഭിമാനി കഥകൾ

ഇന്നസെൻ്റ് സംസാരിക്കുന്നു ( RE-PRINT PROCESS )

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ്‌
പുതിയ പതിപ്പിന് പ്രസ്സിൽ . പതിപ്പുകൾ മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് വിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം ഏറെ ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച കൈരളി ടി വിയിലെ “ജെ ബി ജങ്ഷൻ എന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഇന്നസെന്റുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം.
₹90.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789384445522
2015
96
2015
Interview
-
Malayalam
പുതിയ പതിപ്പിന് പ്രസ്സിൽ . പതിപ്പുകൾ മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് വിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം ഏറെ ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച കൈരളി ടി വിയിലെ “ജെ ബി ജങ്ഷൻ എന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഇന്നസെന്റുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്നസെൻ്റ് സംസാരിക്കുന്നു ( RE-PRINT PROCESS )
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!