ഇന്ദുമതിസ്വയംവരം

ഇന്ദുമതിസ്വയംവരം

സരസ്വതീവിജയം

സരസ്വതീവിജയം

ഇന്ദുലേഖ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഒ ചന്തുമേനോന്‍
മലയാള നോവലിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ സവിശേഷ സ്ഥാനമുള്ള നോവല്‍.
₹300.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808655
4th
312
2018
Novelpazhama Series
MALAYALAM
മലയാള നോവലിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ സവിശേഷ സ്ഥാനമുള്ള നോവല്‍. വായനയുടെയും വിശകലനങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്ത പാഠങ്ങള്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദുലേഖ ഇന്നും അതിന്റെ സംവാദം തുടരുകയാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ദുലേഖ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!