ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷകസമൂഹം പ്രതിസന്ധിയുടെ അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രഭാത് പട്നായിക്, അരുണോദയ് ബാജ്‌പേയ്, വെങ്കിടേഷ് ആത്രേയ, സുരീന്ദര്‍ സിങ് ജോധ്ക,, പി കൃഷ്ണപ്രസാദ്, എസ് രാമചന്ദ്രന്‍പിള്ള, ഡോ. കെ കെ ഈശ്വരന്‍, ഡോ. കെ എന്‍ ഹരിലാല്‍ , ആര്‍ രാംകുമാര്‍
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംക്ഷിപ്ത വിശകലനം
സാധാരണ വില ₹180.00 പ്രത്യേക വില ₹162.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301430
3rd
128
2023
Political Studies
-
MALAYALAM
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംക്ഷിപ്ത വിശകലനം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷകസമൂഹം പ്രതിസന്ധിയുടെ അര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്