മലയാള സിനിമ അനുവർത്തനത്തിൻറെ സംസ്കാര പഠനം

മലയാള സിനിമ അനുവർത്തനത്തിൻറെ സംസ്കാര പഠനം

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ വര്‍ത്തമാനം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. രാജേഷ് എം ആര്‍
ആഗോളവല്‍ക്കരണഫലമായി ലോകത്തെല്ലായിടത്തും സിനിമകള്‍ റിലീസ് ചെയ്യാമെന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഹിന്ദി, തമിഴ്, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിലുള്ള സിനിമകളെ മാത്രമാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്.
₹115.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9382167648
1st
160
2021
Cinema
-
MALAYALAM
സമകാലിക ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ അധീശപ്രത്യയശാസ്ത്രം എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന പഠനങ്ങള്‍. സിനിമയിലെ ഫ്യൂഡല്‍ മേല്‍ക്കോയ്മകള്‍ ആണ്‍നോട്ടങ്ങള്‍, സ്ത്രീപ്രതിനിധാനങ്ങള്‍, താരപദവികള്‍ തുടങ്ങിയവ ആഴത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ വര്‍ത്തമാനം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!