ഗോത്ര പഠനങ്ങള്‍

ഗോത്ര പഠനങ്ങള്‍

ഹൈഡ്രജനും പറയാനുണ്ട്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ആര്‍ പ്രസന്നകുമാര്‍
ആവര്‍ത്തന പട്ടികയിലെ ആദ്യ മൂലകമായ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷ തകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം. ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്‌ട്രോണും മാത്രമുള്ള ഹൈഡ്രജന്‍ ഒരു കുസൃതിക്കുട്ടിയായി കൂട്ടുകാരോടു തന്റെ കഥ പറയുന്നു.
₹130.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485579
4th
96
2022
School Plus
-
MALAYALAM
ആവര്‍ത്തന പട്ടികയിലെ ആദ്യ മൂലകമായ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷ തകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം. ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്‌ട്രോണും മാത്രമുള്ള ഹൈഡ്രജന്‍ ഒരു കുസൃതിക്കുട്ടിയായി കൂട്ടുകാരോടു തന്റെ കഥ പറയുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഹൈഡ്രജനും പറയാനുണ്ട്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്