പച്ച പനന്തത്ത

പച്ച പനന്തത്ത

മാതുമുത്തശ്ശിയും കുട്ടികളും

മാതുമുത്തശ്ശിയും കുട്ടികളും

ഹൃദയാക്ഷരങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ശശി മാവിന്‍മൂട്‌
ഇരുണ്ട കാലത്തിന്റെ അരക്ഷിതാവസ്ഥകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കവിതകളുടെ സമാഹാരം. വായനക്കാരനെ ഭ്രമകല്‍പ്പനകളുടെ ലോകത്തേക്ക് ആനയിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അവരെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധമുള്ളവരാക്കിത്തീര്‍ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യബോധത്തിന്‍മേല്‍ എഴുതപ്പെട്ട കവിതകളുടെ സമാഹാരം.
സാധാരണ വില ₹140.00 പ്രത്യേക വില ₹126.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753693
1st
104
223
Poems
-
MALAYALAM
''തലതൊട്ടെണ്ണിപ്പറഞ്ഞാല്‍, അത്രയധികം കാവ്യസമാഹാരങ്ങളൊന്നും ശശി മാവിന്‍മൂടിന്റേതായി പറയാനില്ല. ചാര്‍ട്ടു തൂക്കി, സമയവിവരപ്പട്ടികയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഒരു യന്ത്രകുതന്ത്രത പെറ്റുകൂട്ടുന്ന കവിതയുടെ ഹറാംപിറപ്പുകളല്ല ഈ കവിയുടെ സര്‍ഗ്ഗജീവിതം. നെടുനാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരനായിരിക്കുമ്പോഴും, അച്ചടക്കമുള്ള ഗൃഹസ്ഥനും സംഘാടകനും സാംസ്‌കാരിക നായകനും ഒക്കെയായി ഭിന്നവേഷങ്ങളില്‍ അവതരിക്കുമ്പോഴും, എല്ലാം താന്‍ അനുഭവിച്ചുതീര്‍ത്ത കെട്ടകാലത്തിന്റെ അഭിശപ്തദുരന്ത മാത്രകളെയും അനുഗൃഹീത നിമിഷങ്ങളെയും 'അന്യജീവനുതകി സ്വജീവിതം ധന്യ'മാക്കാനെന്തുവഴി എന്നു ചിന്തിച്ചതിന്റെ കതിര്‍ക്കനമാര്‍ന്ന ഗുണപരിണതിയാണ് ഈ പുതിയ കാവ്യസമാഹാരം-ഹൃദയാക്ഷരങ്ങള്‍.'' ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഹൃദയാക്ഷരങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!