എറണാകുളം സൗത്ത്‌

എറണാകുളം സൗത്ത്‌

വീടിന്റെ നാനാര്‍ഥം

വീടിന്റെ നാനാര്‍ഥം

ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമോ?

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി
എം എസ് ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ നാം അഥവാ നമ്മുടെ ദേശീയത നിര്‍വചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍ണവിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ആ പുസ്തകത്തിലെ ആശയങ്ങളും സംഘപരിവാര്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമെന്ന ആശയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയില്‍ സീതാറാം യെച്ചൂരി. അതിനാല്‍ ഇതിനുള്ള കാലിക പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. എന്‍ റാം
₹70.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126203338-3
1st
48
2022
Politics
പി എന്‍ ദാമോദരന്‍പിള്ള
MALAYALAM
എം എസ് ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ നാം അഥവാ നമ്മുടെ ദേശീയത നിര്‍വചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍ണവിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ആ പുസ്തകത്തിലെ ആശയങ്ങളും സംഘപരിവാര്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമെന്ന ആശയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയില്‍ സീതാറാം യെച്ചൂരി. അതിനാല്‍ ഇതിനുള്ള കാലിക പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. എന്‍ റാം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമോ?
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്