ചരക്കു സേവന നികുതി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എബ്രഹാം റെന്‍ എസ്, ജയന്‍ കെ ജി
മലയാളത്തിലെ സമീപകാല ചരക്ക് സേവന നികുതിയുടെ ഒരു കണക്ക്.
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
978 9386637192
Ist
208
2017
Study
-
MALAYALAM
പരോക്ഷ നികുതി വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിഷ്‌കാരമായ ജി എസ് ടിയെ മലയാളത്തില്‍ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ജി എസ് ടിയിലേക്കുള്ള സുഗമമായ മാറ്റത്തിന് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാര്‍ മുതല്‍ വലിയ ടാക്‌സ് പ്രാക്ടീഷ്‌ണേഴ്‌സിനെ വരെ സഹായിക്കാന്‍ ഈ പുസ്തകത്തിനു കഴിയുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചരക്കു സേവന നികുതി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്