സോഷ്യലിസം ഇന്ത്യന്‍ പരിതഃസ്ഥിതികളില്‍

സോഷ്യലിസം ഇന്ത്യന്‍ പരിതഃസ്ഥിതികളില്‍

മനസ്സ് എന്ന ദൈവം

മനസ്സ് എന്ന ദൈവം

ഗോപുരനടയില്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എം ടി വാസുദേവന്‍ നായര്‍
രംഗവേദിക്ക് പിടികൊടുക്കാത്ത ദാര്‍ശനിക വ്യാപ്തികൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ കൃതി. ഹൃദയശൂന്യമായ അധികാര പ്രമത്തതയ്ക്കു മുന്നില്‍ തിരസ്‌കൃതമാവുന്ന ജീവിതദൈന്യതകള്‍ക്ക് ഒരു അപൂര്‍വ രംഗഭാഷ്യം. അബ്‌സേര്‍ഡ് നാടകസങ്കല്‍പ്പത്തില്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട എം ടിയുടെ ഒരേയൊരു നാടകകൃതി. ഏറ്റവും മികച്ച നാടകത്തിനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ് നേടിയ കൃതി.
₹80.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
789383155347
4th
56
2022
Drama
-
MALAYALAM
രംഗവേദിക്ക് പിടികൊടുക്കാത്ത ദാര്‍ശനിക വ്യാപ്തികൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ കൃതി. ഹൃദയശൂന്യമായ അധികാര പ്രമത്തതയ്ക്കു മുന്നില്‍ തിരസ്‌കൃതമാവുന്ന ജീവിതദൈന്യതകള്‍ക്ക് ഒരു അപൂര്‍വ രംഗഭാഷ്യം. അബ്‌സേര്‍ഡ് നാടകസങ്കല്‍പ്പത്തില്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട എം ടിയുടെ ഒരേയൊരു നാടകകൃതി. ഏറ്റവും മികച്ച നാടകത്തിനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ് നേടിയ കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഗോപുരനടയില്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!