ഇന്ത്യയെ തകര്‍ക്കാന്‍ ആര്‍ എസ് എസ് പദ്ധതി

ഇന്ത്യയെ തകര്‍ക്കാന്‍ ആര്‍ എസ് എസ് പദ്ധതി

ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ നാം അഥവാ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്വം നിര്‍വ്വചിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു വിമര്‍ശനം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഷംസുല്‍ ഇസ്ലാം
മതേതരമാനവികതയുടെ നിലപാടുതറയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് സംഘപരിവാര്‍ ഫാസിസത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരിസരം വിചാരണചെയ്യുന്ന കൃതി
₹210.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9788126201914
2nd
168
2022
Politics
A N Satyadas
MALAYALAM
മതേതരമാനവികതയുടെ നിലപാടുതറയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് സംഘപരിവാര്‍ ഫാസിസത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരിസരം വിചാരണചെയ്യുന്ന കൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഗോള്‍വാള്‍ക്കറുടെ നാം അഥവാ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്വം നിര്‍വ്വചിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു വിമര്‍ശനം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!