ഹൈസ്‌കൂള്‍ സചിത്ര ദ്വിഭാഷാ ഗണിത നിഘണ്ടു

ഹൈസ്‌കൂള്‍ സചിത്ര ദ്വിഭാഷാ ഗണിത നിഘണ്ടു

ഗണിതം ഉത്സവമാക്കാം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ടി കെ കൊച്ചുനാരായണന്‍
സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഗണിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ പഠനം
₹130.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9386637352
2nd ed 2nd imp
88
2021
-
-
MALAYALAM
ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ സമഗ്രമേഖലകളെയും സ്പര്‍ശിക്കുന്ന കൃതി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഗണിത പഠനം എളുപ്പവും രസകരവുമാക്കാനായി രചിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഗണിതം ഉത്സവമാക്കാം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്