രാമനിലയത്തിന് മീതെ കിങ്ഫിഷര്‍

രാമനിലയത്തിന് മീതെ കിങ്ഫിഷര്‍

പുരുഷഗ്രാമം

പുരുഷഗ്രാമം

ഗന്ധരാജന്റെ ഇലകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എസ് ആര്‍ സി നായര്‍
ചോർന്നു പോയ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ
₹90.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364753
Ist
96
2017
-
-
MALAYALAM
ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും അനുഭവങ്ങള്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചും മുമ്പില്ലാത്ത ഒരു സ്‌നേഹം എനിക്കുണ്ടായി. മനുഷ്യനില്‍നിന്ന് ജീവിതം ചോര്‍ന്നുപോകുന്ന കാലമാണിത്. ജീവിതത്തെ പരമാവധി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഥകള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഗന്ധരാജന്റെ ഇലകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്