ഇന്ത്യ  @ 75

ഇന്ത്യ @ 75

റഷ്യന്‍ നാടോടിക്കഥകള്‍

റഷ്യന്‍ നാടോടിക്കഥകള്‍

എനിക്ക് എൻ്റെ വഴി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ടി പത്മനാഭന്‍
മലയാള ചെറുകഥാലോകം പല തരത്തിലുള്ള ഭാവുകത്വ പരിണാമങ്ങള്‍ക്കു വിധേയമാകുമ്പോഴും, തലയെടുപ്പോടെ നിന്ന എണ്ണം പറഞ്ഞ കഥകള്‍ ടി പത്മനാഭനെന്ന അപൂര്‍വ്വപ്രതിഭയ്ക്കു സ്വന്തം. നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ ഓര്‍മ്മകളും അനുഭവങ്ങളുമാണ് എനിക്ക് എന്റെ വഴി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.
₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753761
1st
-
2023
-
-
Malayalam
മലയാള ചെറുകഥാലോകം പല തരത്തിലുള്ള ഭാവുകത്വ പരിണാമങ്ങള്‍ക്കു വിധേയമാകുമ്പോഴും, തലയെടുപ്പോടെ നിന്ന എണ്ണം പറഞ്ഞ കഥകള്‍ ടി പത്മനാഭനെന്ന അപൂര്‍വ്വപ്രതിഭയ്ക്കു സ്വന്തം. നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ ഓര്‍മ്മകളും അനുഭവങ്ങളുമാണ് എനിക്ക് എന്റെ വഴി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:എനിക്ക് എൻ്റെ വഴി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!