ചരിത്രം ഒരു സമരായുധം

ചരിത്രം ഒരു സമരായുധം

ഇ എം എസ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അനില്‍കുമാര്‍ എ വി
ഇതിഹാസതുല്യനായ ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ സാഹസിക ജീവിത സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലൂടെ....
സാധാരണ വില ₹160.00 പ്രത്യേക വില ₹144.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789384445164
2nd
128
2022
Nava keral Shilpikal
MALAYALAM
ഇതിഹാസതുല്യനായ ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ സാഹസിക ജീവിത സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലൂടെ....
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഇ എം എസ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!