ജിപ്‌സികളുടെ പ്രണയം

ജിപ്‌സികളുടെ പ്രണയം

പ്രണയത്തിൻ്റെ  രസതന്ത്രം

പ്രണയത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രം

Edalakkudi Pranayarekhakal

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ വി മോഹൻകുമാർ
സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രണയജീവിതത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തി എഴുതപ്പെട്ട നോവല്‍. വിപ്ലവവും പ്രണയവും വായനയും പുസ്തകങ്ങളുമെല്ലാം നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന കൃതി.
സാധാരണ വില ₹210.00 പ്രത്യേക വില ₹189.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637963
4th
152
2023
Novel
-
Malayalam
സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രണയജീവിതത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തി എഴുതപ്പെട്ട നോവല്‍. വിപ്ലവവും പ്രണയവും വായനയും പുസ്തകങ്ങളുമെല്ലാം നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:Edalakkudi Pranayarekhakal
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്