നിലമ്പൂര്‍ ആയിഷജീവിതത്തിനും അരങ്ങിനുമിടയില്‍

നിലമ്പൂര്‍ ആയിഷജീവിതത്തിനും അരങ്ങിനുമിടയില്‍

ഡോ. പല്‍പ്പു

ഡോ. പല്‍പ്പു

ഡോ. വേലുക്കുട്ടി അരയന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് രാജേഷ് ചിറപ്പാട്‌, രാജേഷ് കെ എരുമേലി
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ഒരാളായ ഡോ.വി.വി വേലുക്കുട്ടി അരയന്റെ ജീവിതരേഖയും ഭരണഘടനയും.
₹170.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364555
Ist
120
2017
-
-
MALAYALAM
കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വന്‍തിരയായിരുന്നു ഡോ. വി വി വേലുക്കുട്ടി അരയന്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവഴികളെ അടുത്തറിയാന്‍ ഈ പുസ്തകം ഉപകരിക്കും. സാമൂഹ്യ പരിഷ്‌കര്‍ത്താവ്, ഗ്രന്ഥകാരന്‍, പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിലെ അരയന്റെ സംഭാവനകളെ സമഗ്രമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഡോ. വേലുക്കുട്ടി അരയന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!